Wieluński Klub Sportowy Siatkarz Wieluń

Rok założenia:
Podstawa prawna funkcjonowania klubu:

  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113),
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku-prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 114 z późniejszymi zmianami),
  • Statut klubu.

Aktualne stroje: